Waar staat het CLZ voor?

60 Limburgse zorgboeren hebben zich verenigd in de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ) om het voor zorgvragers nog makkelijker te maken een passende plek te vinden op een zorgboerderij in Limburg. Hiervoor kunt u zoeken naar een zorgboerderij via deze website of rechtstreeks contact met ons opnemen via 0475-355797.  Voor meer informatie over onze organisatie, klik op 'over CLZ' in de menubalk bovenaan de pagina.

Wat biedt de zorgboerderij!

Eén van de belangrijkste kenmerken van zorgboerderijen is hun kleinschaligheid. De meeste zorgboerderijen werken met groepen van maximaal 10-20 bezoekers per dag. De zorgboer zelf zorgt vaak samen met het personeel en vrijwilligers voor de begeleiding. Dit betekent dat je iedere dag dezelfde gezichten ziet.

Ieder mens is anders. Net als iedere zorgboerderij. Met 60 zorgboerderijen door heel Limburg, is er altijd wel een plek die bij jouw specifieke behoeften past. Door de kleinschaligheid is vaak ook een flexibele invulling mogelijk.  In overleg kan ook passend vervoer geregeld worden.

Door de toename van het aantal zorgboerderijen is het belangrijk dat de kwaliteit van zorg op een boerderij meetbaar en zichtbaar is. Daarom werken alle zorgboeren van CLZ met het kwaliteitssysteem 'Kwaliteit laat je zien' dat vergelijkbaar is met HKZ-certificering. Al onze zorgboerderijen met dieren beschikken over een zoönosekeurmerk. Hiermee wordt de maximale veiligheid in omgang tussen mens en dier geborgd.

Op zorgboerderijen wordt vanuit meerdere financieringsvormen ondersteuning geleverd. Vanuit de WMO en jeugdwet kunnen mensen met Zorg In Natura terecht op de zorgboerderijen. Tevens is het mogelijk om met een PGB, ondersteuning in te kopen. Vanuit de WLZ kunnen mensen met Zorg In Natura terecht op de zorgboerderij als ook met een WLZ PGB.

Bezoekers en familieleden zijn erg tevreden over hun plek op de zorgboerderij. Verder is er steeds meer wetenschappelijk onderzoek beschikbaar dat de positieve effecten van zorgboerderijen op de persoonlijke gezondheid aantoont. De activiteiten op een zorgboerderij leveren daarmee een belangrijke bijdrage om bezoekers lichamelijk en geestelijk zo lang mogelijk gezond te houden. 

Door de kleinschaligheid van zorgboerderijen is iedereen direct aanspreekbaar en kunnen er makkelijk afspraken gemaakt worden. Met de oprichting van CLZ verbetert dit nog verder. Nu kun je namelijk op één plek terecht met al je vragen over beschikbaarheid, aanbod en financiering.