Missie en visie

Missie

De missie van CLZ is om aan mensen met een ondersteuningsvraag, op een zorgboerderij, professionele zorg en begeleiding te bieden. De focus ligt daarbij op continuïteit van zorg waardoor de deelnemer zolang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Visie

De visie van CLZ is professionele zorg en begeleiding op zo’n manier verlenen, dat recht wordt gedaan aan de verscheidenheid van de deelnemers en zij zichzelf kunnen zijn op een bij hen passende plek in de samenleving. Zo ontstaat rust, ruimte en structuur voor mensen met een zorgvraag in een veilige omgeving. Hierbij maken we optimaal gebruik van de kansen en mogelijkheden die een zorgboerderij in de groene ruimte biedt.

KLIK HIER voor een uitgebreide versie van de missie en visie van CLZ.