Overige gegevens

AGB code (gemeenten en VGZ zorgkantoor): 73-733041

AGB code (CZ zorgkantoor): 73-736601

KvK: 58163379

Projectinformatie: De Provincie Limburg en de LLTB hebben naar aanleiding van een motie van Provinciale Staten het project 'Professionalisering Limburgse Zorgboeren' opgezet.  Dit project wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door de Provincie Limburg, de LLTB en de zorgboeren. Het project loopt tot en met 31-12-2017.