Cliëntenraad

Op 2 juni 2016 is de cliëntenraad van CLZ opgericht. Deze bestaat uit:

  • Bart Heesen, Voorzitter
  • Berno Simmelink, Secretaris/Penningmeester

De cliëntenraad is te bereiken via clientenraad@spam-protectlimburgsezorgboeren.nl

Het doel van de cliëntenraad is het, in het kader van de doelstellingen van CLZ, behartigen van een aantal gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de aangesloten zorgboerderijen.

De cliëntenraad bevordert naar vermogen de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging voor cliënten, zodat cliënten zoveel mogelijk worden betrokken bij de gang van zaken in de eigen dagbestedingsomgeving, op de verschillende niveaus binnen CLZ.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad CLZ