Cliëntenraad

Op 2 juni 2016 is de centrale cliëntenraad van CLZ opgericht. Deze bestaat op dit moment uit onderstaande personen en bijbehorende aandachtsgebieden:

 • René Verbruggen, Voorzitter
  • Aanspreekpunt lokale cliëntenraden - regio Midden-Limburg
  • Contactpersoon Raad van Commissarissen 
  • Contactpersoon opdrachtgevers 
 • Berno Simmelink, Secretaris/Penningmeester
  • Aanspreekpunt lokale cliëntenraden - regio Midden-Limburg 
 • Hanneke Stamps 
  • Kwaliteit(scommissie), incl. protocollen 
  • Contactpersoon opdrachtgevers 
 • Justien Janssen 
  • Aanspreekpunt lokale cliëntenraden - regio Noord-Limburg
 • Lou Wanten 
  • Aanspreekpunt lokale cliëntenraden - regio Zuid-Limburg
 • Marij Drissen
  • Aanspreekpunt lokale cliëntenraden - regio Noord-Limburg
 • Marja Bruynen 
  • Kwaliteit(scommissie), incl. protocollen

De cliëntenraad is te bereiken via clientenraad@spam-protectlimburgsezorgboeren.nl

Het doel van de cliëntenraad is het, in het kader van de doelstellingen van CLZ, behartigen van een aantal gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de aangesloten zorgboerderijen.

De cliëntenraad bevordert naar vermogen de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging voor cliënten, zodat cliënten zoveel mogelijk worden betrokken bij de gang van zaken in de eigen dagbestedingsomgeving, op de verschillende niveaus binnen CLZ.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad CLZ