Vertrouwenspersoon

HEB JE EEN KLACHT OVER DE ZORGBOERDERIJ OF CLZ, WAT KAN JE DAN DOEN?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij of CLZ. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij, een medewerker van de zorgboerderij of door CLZ. Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken en je bent vrij om te kiezen. Een vertrouwenspersoon is er ook voor medewerkers en cliënten die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag.

Stap 1: bespreek de klacht met de zorgboer of CLZ, rechtstreeks of met behulp van een klachtenfunctionaris of een vertrouwenspersoon.

De zorgboerderij heeft een klachtenreglement cliënten zorgboerderij. Deze staat op de website van de zorgboerderij en wordt desgevraagd door de zorgboer verstrekt.

 • Bespreek de opmerking, op een rustig tijdstip, met de zorgboer en/of zorgboerin.
 • Maak met de zorgboer en/of zorgboerin een afspraak om over de opmerking te praten. Neem je ouders of vertegenwoordigers mee.
 • Ga een gesprek aan met de externe vertrouwenspersoon.
  De vertrouwenspersoon is er voor jou en jouw belang.
 • Wanneer je zorg wordt verleend vanuit de Jeugdwet geldt bovengenoemde vertrouwenspersoon niet. Dan kan er contact opgenomen worden met een vertrouwenspersoon van AKJ (per 1 maart Jeugdstem genoemd). Deze helpt je dan verder.
  • AKJ (Jeugdstem)
  • 088-5551000 – iedere werkdag te bereiken tussen 9.00-17.00 uur
  • Zie http://www.akj.nl voor meer informatie
 • Voor vragen m.b.t. onvrijwillige zorg in het kader van de Wet Zorg en Dwang kan er contact worden opgenomen met:
 • Bespreek de klacht met de klachtenfunctionaris. Deze helpt je bij het oplossen van de klacht en kan je ook verder helpen als het informeel oplossen niet lukt.

KLACHTENREGLEMENT

De zorgboerderijen en CLZ hanteren het onderstaande klachtenreglement, waarin de gegevens van de vertrouwenspersoon staan:

Klachtenreglement

Als je er met de zorgboer, al of niet via de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris niet uitkomt, kun je naar stap 2 (de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg) of stap 3 (de erkende Geschillencommissie Landbouwzorg) van de klachtenprocedure gaan. Je kunt deze stappen achtereenvolgens nemen (eerst naar de klachtencommissie en dan naar de geschillencommissie), maar je kunt stap 2 ook overslaan en direct naar de geschillencommissie stappen.