Limburgse zorgboeren samen

Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar mensen met een hulp- of zorgvraag een passende dagbesteding vinden. Dit kan door mee te helpen op het agrarisch bedrijf, maar ook door andere activiteiten zoals hulp in de keuken of gewoon gezellig samen zijn. Op een zorgboerderij staat de bezoeker altijd centraal.

Om het nog makkelijker te maken om een plek te vinden op een zorgboerderij in Limburg, hebben 60 zorgboeren zich verenigd in de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ). Bij CLZ kun je terecht voor alle vragen over beschikbaarheid, aanbod en financiering bij de aangesloten zorgboerderijen.

De zorgboeren van CLZ staan voor:

 1. Een aangename en groene plaats om te vertoeven, te ontmoeten en op gezonde manieren actief te zijn;
 2. Persoonlijke aandacht en een persoonlijke benadering, gericht op ontwikkeling, herstel of behoud van eigen redzaamheid en gezondheid; 
 3. Kwaliteit van zorg door te werken met een landelijk kwaliteitssysteem voor zorgboeren. Voor meer informatie hierover, KLIK HIER

 

ZORGAANBOD

 • Dagbesteding
 • Individuele begeleiding
 • Persoonlijke verzorging
 • Leervoorziening
 • Wonen
 • Logeren
 • Arbeidstoeleiding

 

DOELGROEPEN

 • Jongeren/jeugd
 • Geestelijke gezondheidszorg 
 • Lichamelijk of verstandelijk gehandicapten 
 • Ouderen
 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

Het zorgaanbod per zorgboer kunt u vinden bij 'Zorgboerderij zoeken'. 

Wat biedt de zorgboerderij:

Eén van de belangrijkste kenmerken van zorgboerderijen is hun kleinschaligheid. De meeste zorgboerderijen werken met groepen van maximaal 10-20 bezoekers per dag. De zorgboer zelf zorgt samen met het personeel en vrijwilligers voor de begeleiding. Dit betekent dat je iedere dag dezelfde gezichten ziet.

Ieder mens is anders. Net als iedere zorgboerderij. Met 60 zorgboerderijen door heel Limburg, is er altijd wel een plek die bij jouw specifieke behoefte(n) past. Door de kleinschaligheid is vaak ook een flexibele invulling mogelijk.

Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van zorg op een boerderij meetbaar en zichtbaar is. Daarom werken alle zorgboeren van CLZ met het kwaliteitssysteem 'Kwaliteit laat je zien' dat vergelijkbaar is met HKZ-certificering. Al onze zorgboerderijen met dieren beschikken over een zoönosekeurmerk. Hiermee wordt de maximale veiligheid in omgang tussen mens en dier geborgd.

Op zorgboerderijen wordt vanuit meerdere financieringsvormen ondersteuning geleverd. Vanuit de Wmo, Jeugdwet en de Wlz kunnen mensen met Zorg In Natura terecht op de zorgboerderijen. Tevens is het mogelijk om met een PGB ondersteuning in te kopen. En ook mensen vanuit de participatiewet zijn welkom op een zorgboerderij.

Bezoekers en familieleden zijn erg tevreden over hun plek op de zorgboerderij. Er is steeds meer wetenschappelijk onderzoek beschikbaar dat de positieve effecten van zorgboerderijen op de persoonlijke gezondheid aantoont. De activiteiten op een zorgboerderij leveren daarmee een belangrijke bijdrage om bezoekers lichamelijk en geestelijk zo lang mogelijk gezond te houden. 

Door de kleinschaligheid van zorgboerderijen is iedereen direct aanspreekbaar en kunnen er makkelijk afspraken gemaakt worden. Met de oprichting van CLZ verbetert dit nog verder. Nu kun je namelijk op één plek terecht met al je vragen over beschikbaarheid, aanbod en financiering.