Disclaimer

Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ) besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze website. Desondanks kunnen er onjuistheden en onvolledigheden op staan. De door de CLZ verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. CLZ kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. CLZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. CLZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door CLZ worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van CLZ.

 

Privacyreglement

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en dragen er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Klik hier om naar ons privacyreglement te gaan, waarin wij uiteenzetten hoe CLZ omgaat met de door ons beheerde persoonsgegevens en op welke manier wij voldoen aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. We zetten ons optimaal is om de privacy van onze zorgboeren, cliënten en partners te borgen.

 

Deze website maakt gebruik van diverse soorten cookies.