Deelnemerstevredenheid

Om de deelnemerstevredenheid te peilen, maken wij gebruik van de onderstaande vragenlijsten:

WMO / WLZ tevredenheid in te vullen door deelnemer

WMO / WLZ tevredenheid in te vullen door vertegenwoordiger

Jeugdwet tevredenheid in te vullen door jongere

Jeugdwet tevredenheid in te vullen door ouder / verzorger

De resutlaten van het onderzoek uit 2022 vind u hier