Duurzaamheidsbeleid CLZ

Duurzaamheid heeft de afgelopen jaren in toenemende mate aandacht gekregen. De Nederlandse overheid heeft een klimaatbeleid opgesteld om de klimaatverandering af te remmen. Uit onderzoek is gebleken dat de zorgsector een substantiële bijdrage heeft aan de CO2-uitstoot in Nederland. Dit heeft geleid tot de totstandkoming van de Green Deal Duurzame Zorg. Vanuit de overheid en zorgkantoren wordt verwacht dat zorginstellingen voldoen aan de eisen uit deze deal. Doelstelling van de deal is o.a. het terugdringen van de CO2-uitstoot met 55% in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Het kunnen voldoen aan deze doelstelling vereist dat er maatschappelijk verantwoord wordt ondernomen.


Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ) vindt het belangrijk om bij te dragen aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Dit doen we vanuit een veilige, groene, natuurlijke omgeving. Deze omgeving en hieraan gekoppelde gezondheid wensen we te behouden voor onze leden, maar zeker ook onze deelnemers.


In deze beleidsnotitie wordt uitgewerkt wat de visie van CLZ is inzake duurzaamheid, welke inspanningen zij verricht om hieraan te voldoen en wat er van de aangesloten leden wordt verwacht. De acties voor het jaar 2024 zijn verwerkt in de paragraaf van het betreffende thema.

 

Duurzaamheidsbeleid CLZ 2024