CLZ hanteert een gedragscode. Alle medewerkers, cliënten, leden en samenwerkingspartners dienen zich aan deze gedragscode te houden in hun relatie met of namens de organisatie.

De gedragscode is onderstaand te downloaden.

Gedragscode en rechten van de client