Scholing Positieve Gezondheid

CLZ schoolde de afgelopen periode meer dan 100 zorgboeren en hun medewerkers rondom het gedachtengoed van Positieve Gezondheid middels een opleiding van Fontys Hogescholen. Bij Positieve Gezondheid kijk je breed en vanuit zes dimensies naar gezondheid. De ziekte of beperking staat niet centraal, maar de mensen zelf, hun veerkracht en naar wat hun leven betekenisvol maakt. Dit alles met zo veel mogelijk eigen regie. Klik hier voor meer informatie over Positieve Gezondheid.    

Via een artikel en een mini-reeks met ervaringen van cursisten blikken we als CLZ terug op de opleiding. Klik hier voor de terugblik op de opleiding. 

Video: zorgei van Wienes bij Jumbo Supermarkten

Jumbo Supermarkten heeft het zorgei geintroduceerd. Deze eieren worden geproduceerd op zorgboerderij Wienes uit Hegelsom, waar hulpboeren, meehelpen.    Boerin en lid van CLZ Marieke Claessens-Saris van Boerderij Wienes legde samen met haar…

Video: Zorgboerderij De Haam - Veulen

De vader van David en Sef Janssen vestigde zich in 1957 op boerderij Helena Hoeve De Haam in Veulen. Dit was toen al een gemengd agrarisch bedrijf met schapen, varkens, tuinbouw en een hondenkennel. David en zijn broer Sef runnen tegenwoordig het…