Deelnemerstevredenheid 2021

Jaarlijks vraagt CLZ de deelnemerstevredenheid uit bij haar cliënten. De deelnemerstevredenheid wordt uitgevraagd middels gevalideerde vragenlijsten die specifiek gericht zijn op de betreffende doelgroep. Naast de vragen is er de mogelijkheid om opmerkingen toe te voegen. De resultaten van het deelnemerstevredenheidsonderzoek en de toegevoegde opmerkingen geven een goede duiding van de tevredenheid van de verleende zorg en bieden een basis voor verbeteringen.

Deelname

In 2021 zijn 1441 deelnemers verzocht om deel te nemen aan het onderzoek. Hiervan heeft 70% deelgenomen en het onderzoek ingevuld.

Resultaten

De resultaten zijn uitgesplitst tussen deelnemers vanuit de jeugdwet en vanuit de WMO en WLZ.
De gemiddelde rapportcijfers zijn:

Jeugdwet ingevuld door de jongeren: 8,5
Jeugdwet ingevuld door de ouders: 8,8

WMO en WLZ ingevuld door de deelnemers: 8,8
WMO en WLZ ingevuld door de vertegenwoordigers: 8,7

De hoogste scores worden behaald op deskundigheid, betrokkenheid en de omgeving van de zorgboerderij.

Geplaatste opmerkingen bij het deelnemerstevredenheidonderzoek:

Door deelnemers:
“Sfeer, aandacht, begrip, omdat ik mezelf kan zijn.“
“Begeleiding is oprecht geïnteresseerd in iedere persoon.“

Door ouders/vertegenwoordigers:
“Uitdagingen worden bespreekbaar gemaakt en ouders gevraagd om mee te denken.”
“Persoonlijk contact met begeleiders en adequate opvolging.”
“Er wordt vanuit het hart gewerkt met ons kind.”

Werkbezoek BBB Limburg

Vandaag vond er een werkbezoek plaats vanuit de fractie van de Provinciale Staten van BBB Limburg aan CLZ en Zorgboerderij Casquettenhof.