Heldere richtlijnen voor leden van Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Veiligheid en hygiëne staat bij de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ) voorop. Als zorgboerderijen lid willen worden van onze coöperatie, moeten zij voldoen aan het kwaliteitssysteem “Kwaliteit laat je zien”. Dit systeem is sinds 2011 actief. Als een zorgboerderij lid wil worden van CLZ, moet hij verplicht met dit kwaliteitssysteem werken. Dit kwaliteitssysteem wordt beheerd door de Landelijke Federatie Landbouw en Zorg en zij zien erop toe dat nieuwe leden binnen maximaal één jaar beschikken over een positieve evaluatie van het kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem wordt periodiek door een onafhankelijke partij gecontroleerd.

Onderdeel van het kwaliteitssysteem is een zoönosekeurmerk. Het zoönosekeurmerk wordt verleend op basis van een uitgebreide controle door een dierenarts en wordt geregistreerd bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Hygiëne, het melden van ziektes en enten zijn onderdeel van het zoönosekeurmerk. Is er geen geldig zoönosekeurmerk bij een zorgboerderij met dieren (ook al is het aantal dieren beperkt), dan wordt het kwaliteitssysteem niet goedgekeurd en kan een zorgboerderij niet lid worden van CLZ.

Meldingsplicht
In het algemeen is er een wettelijke meldingsplicht voor een aantal besmettelijke dierziekten op basis van een vastgestelde lijst, waarop ook Q-koorts staat. Hiervoor is een landelijk meldpunt ingericht. De melding dient door de veehouder of dierenarts te gebeuren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is de controlerende instantie. De meldingsplicht geldt niet alleen voor zorgboerderijen, maar voor alle dierhouders.

Melden en registreren vee
Vee (dus ook geiten, schapen en koeien) dient volgens de richtlijnen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in het Identificatie & Registratie (I&R) gemeld en geregistreerd te worden. Hier controleert de NVWA op. Het niet correct melden en oormerken kan bij constatering een forse boete en korting op bedrijfstoeslagen opleveren.

Vaccinatie
Q-koortsvaccinatie dient ook gemeld te worden in I&R op basis van een door de dierenarts en veehouder getekend document. Daarmee heeft de RVO inzicht of de jaarlijkse enting heeft plaatsgevonden. Hier wordt actief en uitputtend op gecontroleerd door de NVWA en staan bestuurlijke boetes op.

Deelnemerstevredenheid 2022

De resultaten van het deelnemerstevredenheidonderzoek van 2022 zijn bekend. We zijn erg verheugd te kunnen delen dat we wederom een 8,7 als gemiddeld cijfer hebben. Iets om trots op te zijn!

Fijne feestdagen!

Vanuit Coöperatie Limburgse Zorgboeren wensen we iedereen gezellige kerstdagen en veel gezondheid en geluk voor het nieuwe jaar!