Deelnemerstevredenheid 2022

De resultaten van het deelnemerstevredenheidonderzoek van 2022 zijn bekend. We zijn zeer verheugd om te kunnen delen dat we een 8,7 als gemiddeld cijfer hebben. Een resultaat om trots op te zijn! Dit is exact hetzelfde cijfer als in 2021. De respons was 2 procent lager dan vorig jaar en komt uit op 67%. In algemene zin is zowel de respons als de waardering hoger bij de doelgroep ouderen t.o.v. de doelgroep jeugd. Zie bovenstaande afbeelding voor het overzicht. Zorgboeren hebben de resultaten van hun eigen deelnemers ontvangen en kunnen met de resultaten en de opmerkingen kijken waar ze in uitblinken en waar nog verbetering mogelijk is. 

Jaarlijks vraagt CLZ de deelnemerstevredenheid uit bij haar cliënten. De deelnemerstevredenheid wordt uitgevraagd middels gevalideerde vragenlijsten die specifiek gericht zijn op de betreffende doelgroep. Naast de vragen is er de mogelijkheid om opmerkingen toe te voegen. De resultaten van het deelnemerstevredenheidsonderzoek en de toegevoegde opmerkingen geven een goede duiding van de tevredenheid van de verleende zorg en bieden een basis voor verbeteringen.

Artikel over 10-jarig bestaan CLZ

Op 19 mei 2023 is een artikel in de Nieuwe Oogst verschenen over het 10-jarig bestaan van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren. Bestuursvoorzitter Sebastiaan van der Flier en zorgboerin Germa Dings blikken in het artikel terug op het ontstaan van…

Scholing Positieve Gezondheid

CLZ schoolde de afgelopen periode meer dan 100 zorgboeren en hun medewerkers rondom het gedachtengoed van Positieve Gezondheid middels een opleiding van Fontys Hogescholen. Via een artikel en een mini-reeks met ervaringen van cursisten blikken we als…