Deelnemerstevredenheid 2022

De resultaten van het deelnemerstevredenheidonderzoek van 2022 zijn bekend. We zijn zeer verheugd om te kunnen delen dat we een 8,7 als gemiddeld cijfer hebben. Een resultaat om trots op te zijn! Dit is exact hetzelfde cijfer als in 2021. De respons was 2 procent lager dan vorig jaar en komt uit op 67%. In algemene zin is zowel de respons als de waardering hoger bij de doelgroep ouderen t.o.v. de doelgroep jeugd. Zie bovenstaande afbeelding voor het overzicht. Zorgboeren hebben de resultaten van hun eigen deelnemers ontvangen en kunnen met de resultaten en de opmerkingen kijken waar ze in uitblinken en waar nog verbetering mogelijk is. 

Jaarlijks vraagt CLZ de deelnemerstevredenheid uit bij haar cliënten. De deelnemerstevredenheid wordt uitgevraagd middels gevalideerde vragenlijsten die specifiek gericht zijn op de betreffende doelgroep. Naast de vragen is er de mogelijkheid om opmerkingen toe te voegen. De resultaten van het deelnemerstevredenheidsonderzoek en de toegevoegde opmerkingen geven een goede duiding van de tevredenheid van de verleende zorg en bieden een basis voor verbeteringen.

Opvolgerscafé een succes!

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond en Coöperatie Limburgse Zorgboeren organiseerden afgelopen donderdag een eerste Opvolgerscafé. Een groep jonge (potentiële) bedrijfsopvolgers uit de multifunctionele landbouw - waar zorgboerderijen onder vallen -…

Circulaire economie - Zorgboerderij 't Riezenbroek

Week 6 van 2023 (deze week) staat in het teken van circulaire economie, een onderdeel van duurzaamheid. Onze zorgboerderijen en hun agrarische bedrijfstakken zijn op verschillende manier bezig met verduurzamen. Vanuit CLZ zetten we in het kader van…

Fijne feestdagen!

Vanuit Coöperatie Limburgse Zorgboeren wensen we iedereen gezellige kerstdagen en veel gezondheid en geluk voor het nieuwe jaar!