Deelnemerstevredenheid 2022

De resultaten van het deelnemerstevredenheidonderzoek van 2022 zijn bekend. We zijn zeer verheugd om te kunnen delen dat we een 8,7 als gemiddeld cijfer hebben. Een resultaat om trots op te zijn! Dit is exact hetzelfde cijfer als in 2021. De respons was 2 procent lager dan vorig jaar en komt uit op 67%. In algemene zin is zowel de respons als de waardering hoger bij de doelgroep ouderen t.o.v. de doelgroep jeugd. Zie bovenstaande afbeelding voor het overzicht. Zorgboeren hebben de resultaten van hun eigen deelnemers ontvangen en kunnen met de resultaten en de opmerkingen kijken waar ze in uitblinken en waar nog verbetering mogelijk is. 

Jaarlijks vraagt CLZ de deelnemerstevredenheid uit bij haar cliënten. De deelnemerstevredenheid wordt uitgevraagd middels gevalideerde vragenlijsten die specifiek gericht zijn op de betreffende doelgroep. Naast de vragen is er de mogelijkheid om opmerkingen toe te voegen. De resultaten van het deelnemerstevredenheidsonderzoek en de toegevoegde opmerkingen geven een goede duiding van de tevredenheid van de verleende zorg en bieden een basis voor verbeteringen.

Werkbezoek BBB Limburg

Vandaag vond er een werkbezoek plaats vanuit de fractie van de Provinciale Staten van BBB Limburg aan CLZ en Zorgboerderij Casquettenhof.

Digitale inbraak bij CLZ

Recent heeft een onbevoegde toegang gehad tot de emailboxen van een medewerker van CLZ. Dit blijkt uit onderzoek naar aanleiding van een phishingmail die op 23 januari 2024 onder de naam van de betrokken medewerker van CLZ verstuurd is.