Circulaire economie - Zorgboerderij 't Riezenbroek

Week 6 van 2023 (deze week) staat in het teken van circulaire economie, een onderdeel van duurzaamheid. Onze zorgboerderijen en hun agrarische bedrijfstakken zijn op verschillende manier bezig met verduurzamen. Vanuit CLZ zetten we in het kader van deze week Zorgboerderij ’t Riezenbroek als voorbeeld van circulair ondernemen op de kaart. In dit artikel lees je een interview met Giel en Anke Reintjes over hoe zij circulaire economie terug zien komen op hun melkveebedrijf en zorgboerderij.

'Voor ons voegt het echt wat toe, maar het is vooral afhankelijk van je locatie en wat je doet. Voor ons voelt het goed om geen kunstmest meer te gebruiken en niet meer te spuiten. Wij streven naar één erf dat zorgdraagt voor mens en dier, voor jong en oud en dat alles versterkt elkaar hier. We hebben alles op één erf. Het is één geheel dat elkaar stimuleert. We ondernemen op deze manier richting natuur en de mens.'

Klik hier voor het volledige interview met Giel en Anke Reintjes van Zorgboerderij 't Riezenbroek, leer wat biologisch melkveehouden inhoudt en hoe de zorgboerderij met circulaire economie omgaat.

Scholing Positieve Gezondheid

CLZ schoolde de afgelopen periode meer dan 100 zorgboeren en hun medewerkers rondom het gedachtengoed van Positieve Gezondheid middels een opleiding van Fontys Hogescholen. Via een artikel en een mini-reeks met ervaringen van cursisten blikken we als…

Opvolgerscafé een succes!

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond en Coöperatie Limburgse Zorgboeren organiseerden afgelopen donderdag een eerste Opvolgerscafé. Een groep jonge (potentiële) bedrijfsopvolgers uit de multifunctionele landbouw - waar zorgboerderijen onder vallen -…

Deelnemerstevredenheid 2022

De resultaten van het deelnemerstevredenheidonderzoek van 2022 zijn bekend. We zijn erg verheugd te kunnen delen dat we wederom een 8,7 als gemiddeld cijfer hebben. Iets om trots op te zijn!