Digitale inbraak bij CLZ

Recent heeft een onbevoegde toegang gehad tot de emailboxen van een medewerker van CLZ. Dit blijkt uit onderzoek naar aanleiding van een phishingmail die op 23 januari 2024 onder de naam van de betrokken medewerker van CLZ verstuurd is.


Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat er toegang is geweest tot drie CLZ-emailboxen van een medewerker. Hierbij zijn mogelijk gegevens ingezien. We hebben niet kunnen vaststellen of en welke gegevens zijn ingezien en of gegevens gestolen zijn. Tot nu toe zijn er geen signalen dat gegevens online zijn gepubliceerd.

Wel is vastgesteld dat er emailadressen uit de getroffen emailboxen gebruikt zijn om een phishingmail naartoe te sturen door de digitale inbreker. Deze mailadressen zijn hiervan op de hoogte gebracht door ons.


Wat hebben wij gedaan?

CLZ heeft direct maatregelen genomen om de toegang tot de mailboxen te beëindigen en herhaling te voorkomen. We hebben ook meerdere beveiligingsmaatregelen doorgevoerd op alle aan ons gerelateerde emailadressen, zodat ook zij in de toekomst beter beschermd zijn voor pogingen tot digitale inbraak.

CLZ heeft aangifte gedaan bij de politie met betrekking tot de digitale inbraak en heeft er melding van gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens, verder heeft CLZ een gespecialiseerd bureau in de arm genomen om onderzoek te doen of er ergens gegevens van CLZ op het internet of darkweb worden aangeboden.


Wat betekent dit voor u?

Wij kunnen niet uitsluiten dat gegevens van u zijn ingezien in onze emailboxen. We vragen u om extra waakzaam te zijn op pogingen om misbruik te maken van uw gegevens. Twijfelt u over een telefoontje, post of een email? Neem dan zelf contact op met de betreffende organisatie om dit te controleren. Gebruik hiervoor niet de contactgegevens uit de brief of email die u heeft ontvangen, maar gebruik de officiële contactgegevens die u via internet kan vinden. Daarnaast raden we u aan om frequent uw wachtwoord te wijzigen.


Vragen

We begrijpen het als u vragen heeft met betrekking tot uw eigen gegevens. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via telefoonnummer 0475-355797.

Opvolgerscafé een succes!

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond en Coöperatie Limburgse Zorgboeren organiseerden afgelopen donderdag een eerste Opvolgerscafé. Een groep jonge (potentiële) bedrijfsopvolgers uit de multifunctionele landbouw - waar zorgboerderijen onder vallen -…

Circulaire economie - Zorgboerderij 't Riezenbroek

Week 6 van 2023 (deze week) staat in het teken van circulaire economie, een onderdeel van duurzaamheid. Onze zorgboerderijen en hun agrarische bedrijfstakken zijn op verschillende manier bezig met verduurzamen. Vanuit CLZ zetten we in het kader van…

Deelnemerstevredenheid 2022

De resultaten van het deelnemerstevredenheidonderzoek van 2022 zijn bekend. We zijn erg verheugd te kunnen delen dat we wederom een 8,7 als gemiddeld cijfer hebben. Iets om trots op te zijn!

Fijne feestdagen!

Vanuit Coöperatie Limburgse Zorgboeren wensen we iedereen gezellige kerstdagen en veel gezondheid en geluk voor het nieuwe jaar!