Werkbezoek BBB Limburg

Vandaag vond er een werkbezoek plaats vanuit de fractie van de Provinciale Staten van BBB LimburgChristian Van BommelDiederik Nijenhuis en Mart Thijssen bezochten ons kantoor en Zorgboerderij Casquettenhof. Samen met de zorgboeren Caroline, Wil en Tom Schrijnwerkers hebben we de fractie mogen informeren over alle 'ins en outs' van de zorg die op onze zorgboerderijen verleend wordt. Het was een heel interessant en constructief werkbezoek. Zo hebben we ook informatie over onze kansen en uitdagingen meegegeven. 

Video: Zorgboerderij De Haam - Veulen

De vader van David en Sef Janssen vestigde zich in 1957 op boerderij Helena Hoeve De Haam in Veulen. Dit was toen al een gemengd agrarisch bedrijf met schapen, varkens, tuinbouw en een hondenkennel. David en zijn broer Sef runnen tegenwoordig het…