Klik hier voor meer informatie over de ervaringen van bezoekster Jo

Limburgse zorgboeren samen

Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar mensen met een hulp- of zorgvraag passende ondersteuning vinden. Dit kan zijn door mee te helpen op het agrarisch bedrijf, maar ook andere activiteiten zoals hulp in de keuken of gewoon gezellig samen zijn. Op een zorgboerderij staat de bezoeker altijd centraal.

Om het nog makkelijker te maken om een plek te vinden op een zorgboerderij in Limburg, hebben 60 zorgboeren zich verenigd in de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ). Bij CLZ kun je terecht voor alle vragen over beschikbaarheid, aanbod en financiering bij de aangesloten zorgboerderijen.

De zorgboeren van CLZ staan voor:

  1. Een aangename en groene plaats om te vertoeven, te ontmoeten en op gezonde manieren actief te zijn;
  2. Persoonlijke aandacht en een persoonlijke benadering, gericht op ontwikkeling, herstel of behoud van eigen redzaamheid en gezondheid; 
  3. Kwaliteit van zorg door te werken met een landelijk kwaliteitssysteem voor zorgboeren.
Contact
Klik voor Limburgse zorgboeren bij u in de buurt

Waarom een zorgboerderij

Vaste gezichten en geborgenheid

Eén van de belangrijkste kenmerken van zorgboerderijen is hun kleinschaligheid. De meeste zorgboerderijen werken met groepen van maximaal 10-20 bezoekers per dag. De zorgboer zelf zorgt vaak samen met het personeel en vrijwilligers voor de begeleiding. Dit betekent dat je iedere dag dezelfde gezichten ziet.

Zorg op Maat

Ieder mens is anders. Net als iedere zorgboerderij. Met 60 zorgboerderijen door heel Limburg, is er altijd wel een plek die bij jouw specifieke behoeften past. Door de kleinschaligheid is vaak ook een flexibele invulling mogelijk.  In overleg kan ook passend vervoer geregeld worden.

Hoge kwaliteit

Door de toename van het aantal zorgboerderijen is het belangrijk dat de kwaliteit van zorg op een boerderij meetbaar en zichtbaar is. Daarom werken alle zorgboeren van CLZ met het kwaliteitssysteem 'Kwaliteit laat je zien' dat vergelijkbaar is met HKZ-certificering.

Financieringsvormen

Op zorgboerderijen wordt vanuit meerdere financieringsvormen ondersteuning geleverd. Vanuit de WMO en jeugdwet kunnen mensen met Zorg In Natura terecht op de zorgboerderijen. Tevens is het mogelijk om met een PGB, ondersteuning in te kopen. Vanuit de WLZ kunnen mensen met Zorg In Natura terecht op de zorgboerderij als ook met een WLZ PGB.

Persoonlijke en maatschappelijke gezondheidswinst

Bezoekers en familieleden zijn erg tevreden over hun plek op de zorgboerderij. Verder is er steeds meer wetenschappelijk onderzoek beschikbaar dat de positieve effecten van zorgboerderijen op de persoonlijke gezondheid aantoont. De activiteiten op een zorgboerderij leveren daarmee een belangrijke bijdrage om bezoekers lichamelijk en geestelijk zo lang mogelijk gezond te houden. 

Makkelijk afspraken maken

Door de kleinschaligheid van zorgboerderijen is iedereen direct aanspreekbaar en kunnen er makkelijk afspraken gemaakt worden. Met de oprichting van CLZ verbetert dit nog verder. Nu kun je namelijk op één plek terecht met al je vragen over beschikbaarheid, aanbod en financiering.