Organisatiestructuur

Het dagelijkse bestuur van CLZ bestaat uit 4 van de 60 zorgboeren-leden:

 • Sebastiaan van der Flier, Zorgboerderij Genzon, Voorzitter
 • Jos Mans, Zorgboerderij Ingelshof, Penningmeester
 • Marieke Claessens, Zorgboerderij Wienes, Secretaris
 • Pieter van Melick, Zorgboerderij de Middelhof, Lid

De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende functie op het bestuur en bestaat uit:

 • Robert Slaghuis, Voorzitter
 • Jeu Titulaer, Penningmeester
 • Mariet Seegers, Secretaris
 • Luc Meijs, Lid

De werkorganisatie van CLZ bestaat uit:

 • John Caubergh, Directeur
 • Carla van Herten, Coördinator
 • Jos Hoebink, Financiëel administrateur
 • Silvie Heldens, Cliënten administrateur