Zorgboerderij “De haam” open middag op zaterdag 2 juni 2018

In Veulen ligt het agrarisch familiebedrijf van Familie Janssen. Zij combineren het houden van vrije uitloop kippen bekend van “het Vriendelijkste ei van Nederland” met labrador en teckel kennel Janslust, een grote kudde schapen die o.a. ingezet wordt bij natuurbeheer én een zorgboerderij. Al  13 jaar bieden Gerdie en Annerie Janssen dagbesteding aan onder de naam  “Zorgboerderij De haam”. De cliënten zijn veelal zelfstandig wonende ouderen die ondersteuning nodig hebben wegens ouderdom, sociaal isolement, ziekte of handicap. Sinds november 2017 is er meer ruimte gekomen op de zorgboerderij wat ten goede komt van de cliënt. Op zaterdag middag 2 juni is iedereen vanaf 13.00 tot 17.00 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de zorgboerderij. Annerie en Gerdie Janssen zijn samen verantwoordelijk voor Zorgboerderij  “De  haam”. Met behulp van professionele medewerkers, stagiaires en vrijwilligers wordt er inclusieve zorg aangeboden.  

Zorgboerderij “De haam” staat voor deskundigheid en menselijke begeleiding waarbij een thuisgevoel, respect, ontspanning,  en herkenbaarheid voorop staat. Annerie: “Er heerst een sfeer van openheid bij ons waardoor onze cliënten zich zeer welkom, veilig en vertrouwd voelen. Binnen “De Haam” wordt ieder mens gerespecteerd en door medewerkers ingespeeld op de mogelijkheden van onze cliënten. Hierdoor kunnen wij betere persoonlijke ondersteuning bieden bij het maken van zijn of haar keuzes”.

Het uitgangspunt van Zorgboerderij  “De haam” is daarom dat iedereen die iets kan en wil doen, hiervoor de mogelijkheid krijgt. Op de boerderij van familie Janssen kunnen de cliënten alle seizoenen volop beleven door middel van het ervaren en genieten van de buitenlucht, de dieren en de omgeving. “Niets moet, alles mag!” vult Gerdie enthousiast aan. “Op onze boerderij gebeurt altijd wel iets, wat de cliënt thuis weer kan vertellen. Tijdens de open dag wil  “De haam” laten zien wat deze te bieden hebben door middel van een foto presentatie,  spellen en  rondleidingen op de zorgboerderij .

Er is muziek en een demonstratie schapen scheren, waarvan u kunt genieten tijdens een lekker kopje koffie of thee. Ook mensen die vrijwilligerswerk zoeken of studenten die een opleiding in de zorg volgen zijn van harte welkom!

Meer informatie: www.dehaam.nl / info@dehaam.nl

Onderzoek effecten zorglandbouw

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft van 2011 tot 2017 het programma Landbouw en Zorg gelopen. Dit programma is opgesteld in nauwe samenwerking met het ministerie van VWS, de Federatie Landbouw en Zorg en de Taskforce…