Corona-crisis

Wegens de Corona-crisis kan de reguliere zorg momenteel niet op de gebruikelijke wijze worden voortgezet. In overleg met deelnemers, hun zorgnetwerk en collega-zorgaanbieders wordt naar passende oplossingen gezocht om onze deelnemers in deze vervelende periode te ondersteunen.

Wij wensen iedereen veel sterkte en bovenal gezondheid toe.

Voor vragen verwijzen we u door naar de lokale zorgboerderij of bel ons via 0475-355797.

Onderzoek effecten zorglandbouw

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft van 2011 tot 2017 het programma Landbouw en Zorg gelopen. Dit programma is opgesteld in nauwe samenwerking met het ministerie van VWS, de Federatie Landbouw en Zorg en de Taskforce…

Video: zorgei van Wienes bij Jumbo Supermarkten

Jumbo Supermarkten heeft het zorgei geintroduceerd. Deze eieren worden geproduceerd op zorgboerderij Wienes uit Hegelsom, waar hulpboeren, meehelpen.    Boerin en lid van CLZ Marieke Claessens-Saris van Boerderij Wienes legde samen met haar…