Onderzoek effecten zorglandbouw

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft van 2011 tot 2017 het programma Landbouw en Zorg gelopen. Dit programma is opgesteld in nauwe samenwerking met het ministerie van VWS, de Federatie Landbouw en Zorg en de Taskforce Multifunctionele Landbouw. Het programma had tot doel om de kwaliteit van de zorglandbouw te stimuleren, onder andere door het effect van deze zorg (beter) te onderbouwen.

DEZE STUDIE is gepubliceerd. Hieruit blijkt dat zorgboerderijen een waardevolle, kwalitatief hoogwaardige voorziening kunnen zijn voor verschillende doelgroepen.

Deelnemerstevredenheid

Afgelopen najaar hebben de zorgboerderijen centraal vanuit CLZ de tevredenheid van de deelnemers en/of vertegenwoordigers uitgevraagd over de geboden zorg op de zorgboerderij. Iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld, willen we hartelijk danken…

Corona-crisis

Al onze locaties zijn geopend. Wij werken volgens de laatste RIVM richtlijnen en nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen in acht. Heeft u vragen, neem dan contact op met de lokale zorgboerderij of via info@limburgsezorgboeren.nl.