Deelnemerstevredenheid

Afgelopen najaar hebben de zorgboerderijen centraal vanuit CLZ de tevredenheid van de deelnemers en/of vertegenwoordigers uitgevraagd over de geboden zorg op de zorgboerderij. Iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld, willen we hartelijk danken voor de medewerking. Wij waarderen de terugkoppeling en zijn heel blij te zien dat de zorg gemiddeld met een 8,7 gewaardeerd wordt. Graag zetten de zorgboerderijen de goede zorg voort en gaan zij aan de slag met jullie tips en verbeterpunten. Nogmaals dank!

Corona-crisis

Al onze locaties zijn geopend. Wij werken volgens de laatste RIVM richtlijnen en nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen in acht. Heeft u vragen, neem dan contact op met de lokale zorgboerderij of via info@limburgsezorgboeren.nl.

Onderzoek effecten zorglandbouw

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft van 2011 tot 2017 het programma Landbouw en Zorg gelopen. Dit programma is opgesteld in nauwe samenwerking met het ministerie van VWS, de Federatie Landbouw en Zorg en de Taskforce…