Corona-crisis

Op basis van de door VWS gepubliceerde richtlijn dagbesteding en de richtlijnen van het RIVM zijn de zorgboerderijen inmiddels gefaseerd weer de dagbesteding aan het opstarten. Vanzelfsprekend worden hierbij alle richtlijnen voor een veilige zorgverlening in acht genomen.

Het tempo van de opstart is locatieafhankelijk en gaat altijd in overleg met de deelnemers en hun zorgnetwerk. Ook geinteresseerde nieuwe deelnemers kunnen altijd contact opnemen met de lokale zorgboerderij om de mogelijkheden te bespreken.

Onderzoek effecten zorglandbouw

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft van 2011 tot 2017 het programma Landbouw en Zorg gelopen. Dit programma is opgesteld in nauwe samenwerking met het ministerie van VWS, de Federatie Landbouw en Zorg en de Taskforce…

Video: zorgei van Wienes bij Jumbo Supermarkten

Jumbo Supermarkten heeft het zorgei geintroduceerd. Deze eieren worden geproduceerd op zorgboerderij Wienes uit Hegelsom, waar hulpboeren, meehelpen.    Boerin en lid van CLZ Marieke Claessens-Saris van Boerderij Wienes legde samen met haar…