Klachtenprocedure

Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat u een klacht heeft over een van onze zorgboerderijen. Met een klacht geeft u aan dat u ontevreden bent over hoe u behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij.

Alle zorgboerderijen van CLZ zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg (www.zorgboeren.nl). De Federatie heeft voor cliënten van haar leden een onafhankelijke klachtencommissie opgericht.

CLZ registreert alle klachten en vindt het belangrijk dat uw klacht snel en accuraat opgepakt wordt. Deze registratie wordt gepubliceerd in het jaarverslag. Daarbij worden alle gegevens volledig geanonimiseerd. CLZ wil deze gegevens gebruiken om te leren en daar waar nodig de zorg en de dienstverlening te verbeteren.

Wat te doen bij een klacht
U kunt op meerdere manieren een klacht kenbaar maken. U bent vrij om te kiezen welke manier uw voorkeur heeft:

  • U kunt de klacht bespreken met de zorgboer(in). Maak hiervoor met de zorgboer(in) een afspraak zodat u uw klacht op een rustig moment kunt bespreken. Uiteraard mogen ouders of vertegenwoordigers mee.
  • U kunt de klacht bespreken met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij. De gegevens hiervan heeft u bij de kennismaking op de zorgboerderij ontvangen.
  • Ook kunt u de vertrouwenspersoon van CLZ of de directeur vragen te bemiddelen tussen de zorgboerderij en u of u te helpen met het formuleren van de klacht. De contactgegevens van de directeur en de vertrouwenspersoon van CLZ staan verderop in deze tekst.

Uiteraard kunt u uw klacht ook rechtstreeks bij de klachtencommissie indienen. Als u hiervoor kiest, schrijf dan een brief naar de landelijke klachtencommissie en vermeld in de brief:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief;
  • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie u een klacht indient;
  • Een uitgebreide beschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht heeft;
  • De reden waarom u hierover een klacht heeft;
  • Een beschrijving over wat u al heeft ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

U stuurt de brief naar:
Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.
Klachtencommissie Landbouw en Zorg
Postbus 245
6700 AE Wageningen

Werkwijze
Na ontvangst van een klacht gaat de landelijke klachtencommissie de klacht onderzoeken. Het kan zijn dat u wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij langskomt om meer informatie te vragen aan u en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft daarin aan of de klacht terecht is en welk advies zij geven aan u en/of de zorgboerderij.

Wilt u meer informatie
Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe u een klacht kunt oplossen en nadere informatie over hoe de landelijke klachtencommissie werkt.

Ook kunt u terecht bij onderstaande contactpersonen:

Coördinator CLZ 
Carla van Herten
0475-355797
info@spam-protectlimburgsezorgboeren.nl

Directeur CLZ
John Caubergh
06–51171825
info@spam-protectlimburgsezorgboeren.nl

Vertrouwenspersoon WMO - WLZ
Klachtenfunctionaris CLZ (ook voor medewerkers en vrijwilligers)
Mariëlle Beusmans
0475-381703
MBeusmans@spam-protectlltb.nl

Vertrouwenspersoon Jeugd
Karin Veegens
046-4008847
k.veegens@spam-protectakj.nl