Onderzoek effecten zorglandbouw

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft van 2011 tot 2017 het programma Landbouw en Zorg gelopen. Dit programma is opgesteld in nauwe samenwerking met het ministerie van VWS, de Federatie Landbouw en Zorg en de Taskforce Multifunctionele Landbouw. Het programma had tot doel om de kwaliteit van de zorglandbouw te stimuleren, onder andere door het effect van deze zorg (beter) te onderbouwen.

Onlangs is DEZE STUDIE gepubliceerd waaruit blijkt dat zorgboerderijen een waardevolle, kwalitatief hoogwaardige voorziening kunnen zijn voor verschillende doelgroepen.

Open dag boerderij Vorster Hand

Sevenum- Boerderij Vorster Hand opent op 25 juni haar deuren ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe bedrijfspand en daaraan gebouwde kas waarin de arbeidstraining gevestigd is. Binnen de arbeidstraining biedt boerderij Vorster Hand...